SO3 Projektbeskrivelse og opgaveformulering (1)

STUDIEOMRÅDET

Klik her for en oversigt over SOSO-oversigt.12.08.21xlsx

Klik her for en progressionsplan: Progressionsplan-SO-AB-2021-22

Klik her for et årshjul: SO Årshjul 2021-2022.25.06.21

Klik her for en konceptbeskrivelse: Studieomraadet_20.05.21_konceptbeskrivelse-1

Klik her for en oversigt over koordinatorerne: SO koordinatorer 2021-22

Klik her for en gennemgang af evalueringsprocessen:

Procedure for evaluering af SO-forloeb

Klik her for en køreplan for elevevaluering: Spørgeguide til elevevaluering

Klik her for at se elevernes portfolio: SO.Portfolio.2021-22

Spørgeskema til lærerevaluering ligger på Lectio.

 

 

 

SO1 - Medieforbrug (Digitalisering)

Beskrivelse af forløbet: SO1_Projektbeskrivelse_2022

 

 

SO2 - Nation branding (Kultur, marked og kommunikation)

Her kan du læse om, hvad SO2 går ud på:

SO2_Projektbeskrivelse_2022

 

 Videoer om Nation Branding:

Video 1: Hvad er kultur

https://youtu.be/WB92ZlgYpCM

Video 2: Det beskrivende og det komplekse kulturbegreb

https://youtu.be/xc7G37A9mp8

Video 3: National kultur og identitet

https://youtu.be/gy-LwpCDs04

Video 4: Nation branding og COO-effekt

https://youtu.be/ZfdsMU0NL5g

Video 5: Udfordringer og problemstillinger ifm nation branding og COO-effekt

https://youtu.be/Jplvv_cxk-M

 

Eksempler på elevfilm fra tidligere år:

Viking Brød:

https://youtu.be/tFOcytJzN-8

Lagkagehuset:

https://www.youtube.com/watch?v=ZXq_oLm-nsU

SO3 – Matematisk modellering og økonomisk analyse

SO4 – Den nationale fortælling - modstandsbevægelsen (DHO)

Her kan du finde intro power pointet:

INTRO til SO4. 2a, 2f, 2k, 2m, 2rs, 2x

INTRO til SO4. 2b, 2c, 2l, 2n, 2u, 2v

Klik her for en skrivevejledning:  Vejledningen-til-SO4. Dansk-historie opgaven

Klik her for en forside til opgaven: SO4_Forside_2022

Her kan du finde en PP om rapportgenren: SO4 Gennemgang af rapportgenren m.m.

Her kan du finde opgaveformuleringerne: Opgaveformuleringer, SO4 2021-22

Her er teksterne til emne 3: Tekster til opgaveformulering Litteraer fremstilling og erindring (2)

Her er de forskellige responsark:

Responsark SO4, Emne 1 Hvidsten Gruppen

Responsark SO4, Emne 2 TALE

Responsark SO4, Emne 3 Erindring og podcast

SO5 – International handel

Her finder du en projektbeskrivelse: Intromodul SO5- slides generelle

...og her finder du power pointet fra intromodulet: Opgavebeskrivelse SO5_oplaeg_elever_2022 (002)

SO6 – FNs verdensmål (globalisering)

Klik her for en beskrivelse af, hvad SO6 går ud på: SO6.Projektbeskrivelse.2021

Klik her for at få overblik over de enkelte moduler: Oversigt over SO6 2021

Klik her for intro power pointen: Velkommen til SO6_Intro

Klik her for at se power pointen fra metodeoplægget: SO6.Metodeoplaeg.2021

og her finder du instruksen til, hvad det skriftlige produkt skal indeholde: Instruks.Problemformulering.SO6.2021

 

SO7 - Mini-SOP

Klik her for en skrivevejledning:Vejledningen-til-SO7

Klik her for at se vellykkede eksempler på indledninger: SOP. Indledninger. SO7. 2021-22

Klik her for at se vellykkede eksempler på metodeafsnit: To eksempler paa vellykkede metodeafsnit

Klik her for peer feedback ark:

Peerfeedback - Indledningen og opgaveformuleringen

 

 

 

SOP: Studieområdeprojektet

Her finder du en oversigt over forløbet: 2022 Tidsplan for SOP

Her ligger power pointen fra intromodulet: SOP oplaeg til elever.2022

Her finder du en skrivevejledning til SOP opgaven: SOP-Skrivevejledning-2022

Her er skabelonen til titelbladet: SOP Titelblad. 2022

Her ligger kataloget over SOP workshops: Katalog over SOP workshops.2022

Her er en oversigt over, hvornår de forskellige workshops kører, og hvornår du kan få hjælp af vejlederpanelet:

Skemaoversigt SOP Workshops og vejlederpanel 2022

Og her er et dokument omkring vejledning under skriveperioden: Vejledning-i-SOP-skriveperioden.2022

Her er linket til en guldgrube af kilder:  https://infomedia.dk/login/

Her ligger en video, hvor en elev, der skrev SOP forrige år, fortæller om sine erfaringer: https://www.youtube.com/watch?v=TzuezcGFbCU&feature=youtu.be

Her finder power pointet fra workshoppen Få succes med din SOP:

WS. Faa succes med din SOP.22

Her vil der senere ligge en power point fra Klar til SOP eksamen: Oplaeg for elever om SOP eksamen.2022

..og her er: Links til screencasts

...og her ligger en række SOP´er fra sidste år, som du kan lade dig inspirere af. De har alle fået enten 10 eller 12.

Afsaetning_Engelsk

Afsaetning_Psykologi

Afsaetning.Dansk

Afsaetning_Dansk

Afsaetning_Historie (IBS English)

Int.Oek._Mat

Int.Oekonomi_Samf

Int.oekonomi og Historie

Matematik_Afsaetning

Innovation_Afsaetning

Virk.Oe_Finansiering

Virk.Oek_Afsaetning

Virk.Oe_Engelsk

Virk.Oek_Markedskommunikation